Digitoegankelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Digitoegankelijk
Contextdiagram
Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Webrichtlijnen versie 1 is compatibel met de internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 1.0 (uit mei 1999). Versie 2 vervangt de eerder opgenomen versie 1.2 van de Webrichtlijnen. (Constraint) Webrichtlijnen versie 1 (WRv1) Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Op 7 september 2018 is de standaard WCAG 2.1 opgenomen in de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2. Per 23 december 2018 wordt deze nieuwe versie verplicht gesteld. WCAG 2.1 is geen vernieuwing van de WCAG 2.0 standaard, maar een update. Er zijn 12 nieuwe succescriteria op niveau A en niveau AA toegevoegd aan de 38 criteria op niveau A en AA uit WCAG 2.0. (Constraint) EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1) De internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 2.0 (uit december 2008) is volledig en zonder aanpassing in Webrichtlijnen versie 2 opgenomen. (Constraint) Digitoegankelij- k versie 1.1.2 De internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 2.0 (uit december 2008) is volledig en zonder aanpassing in Webrichtlijnen versie 2 opgenomen. (Constraint) Webrichtlijnen versie 2 (WRv2) Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompo- nent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaal- component Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosec- omponent Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncompo- nent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleiding- component Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecom- ponent Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetaling- component Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcompo- nent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktpla- atscomponent SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 05:34:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 05:34:40 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt.
Toelichting   :  Digitoegankelijk is de nieuwe naam voor de webrichtlijnen en is gebaseerd op de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0. Volgens de wet voor digitale toegankelijkheid moeten de websites en apps van overheidsorganisaties verplicht toegankelijk zijn. Dit geldt voor alle websites en apps van de overheid. Daar vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties onder. Ook alle mobiele applicaties vallen onder de wet.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  Digitoegankelijk is de nieuwe naam voor de webrichtlijnen en is gebaseerd op de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0. Volgens de wet voor digitale toegankelijkheid moeten de websites en apps van overheidsorganisaties verplicht toegankelijk zijn. Dit geldt voor alle websites en apps van de overheid. Daar vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties onder. Ook alle mobiele applicaties vallen onder de wet.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  Toetsing webrichtlijnen
Compliancy URL   :  http://checkers.eiii.eu/
Beheerder   :  ETSI
URL   :  https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/digitoegankelijk-en-301-549-met-wcag-21
Object ID   :  819c2fe5-db4e-4b6f-8071-6a63fd400e34
Object ID_nl   :  819c2fe5-db4e-4b6f-8071-6a63fd400e34
Original ID   :  id-819c2fe5-db4e-4b6f-8071-6a63fd400e34
Semanticsearch   :  digitoegankelijk
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 17:44.