Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Kennisbeheercomponent

Contextdiagram
Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheerco- mponent Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationFunction) Ontsluiten van kennis Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationFunction) Ondersteunen van callcenterwerkz- aamheden Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van baliedienstverle- ning Functionaliteit voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationFunction) Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit Constraint Vertrouwelijkhe- id Systeem voor opslag en delen van gegevens, informatie en kennis in de organisatie. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Kennisbank Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Kennismanage- ment AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 20-12-2018 21:01:04 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-12-2018 21:01:04 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Kennisbeheercomponent
Definitie  : Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.
Toelichting  : De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 61317842-5a62-4e32-9f9e-34e377436929
Relaties  : 

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: