Regiecomponent

Contextdiagram
Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponen- t Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservic- es StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Constraint Vertrouwelijkhe- id Functionaliteit voor het beheren van casusregievoering (ApplicationFunction) Beheren van casusregievoeri- ng Functionaliteit voor het beheren van het verstrekken van voorzieningen (ApplicationFunction) Beheren van voorzieningenv- erstrekkingen Functionaliteit die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationFunction) Beheren van groepstraject Functionaliteit die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationFunction) Bieden van triage- en diagnose instrumenten Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Hoog AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 23-08-2019 03:16:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 03:16:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Regiecomponent
Definitie  : Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.
Toelichting  : De component ondersteunt het gecoördineerd (samen)werken binnen het sociale domein passend bij het motto "1-gezin 1-plan 1-regisseur".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : b3fbda6b-f7c0-4887-8f5d-b4dcb68c7599
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):


BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: