Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Gebouwinstallatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Gebouwinstallatiecomponent
Contextdiagram
Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstalla- tiecomponent StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Functonaliteit om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouwinstallat- iebeheer Systeem voor het uitvoeren van de administratie ten behoeve van het beheer van gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Gebouwenbehe- er RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 04-01-2019 07:11:04 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 04-01-2019 07:11:04 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gebouwinstallatiecomponent
Definitie  : Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : ea7f4f73-822d-4bab-a1b4-bdee9adcc400
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):

Realiseert verplichte standaarden (3):

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: