Archiefportaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Archiefportaalcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Archiefportaalcomponent
Definitie  : Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Bijvoorbeeld functionaliteit om via een openbare webpagina door een catalogus te bladeren, te zoeken op kenmerken en (digitale) kopieën van archiefstukken op te vragen of te bestellen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : financiële gevolgen; op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; leidt nog niet uit het niet krijgen van een accountants verklaring;
Object ID  : 6244d235-9319-48dd-b7b8-8701e0bde21d
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 6244d235-9319-48dd-b7b8-8701e0bde21d
Object ID_nl  : 6244d235-9319-48dd-b7b8-8701e0bde21d
Original ID  : id-6244d235-9319-48dd-b7b8-8701e0bde21d
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: