Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Laatst bewerkt: 10 januari 2022, 11:28:28

Standaard API-specificaties

Een verbindend verklaarde API-standaard is na een advies van het College van Dienstverleningszaken door het VNG-bestuur of de Algemene Ledenvergadering van de VNG als standaard vastgesteld. Een vaststelling kan verschillende gradaties van verbindendheid tot gevolg hebben: van 'aanbevolen deze standaard te gebruiken' tot 'verplicht deze standaard toe te passen'. In de tabel wordt per vastgestelde API-standaard aangegeven welke mate van verbindendheid geldt.

API-standaard In beheer bij In ontwikkeling - 1.0-versie verwacht in In gebruik (versie ≥ 1.0 ) vanaf datum Mate van verbindendheid
Onderdeel van API-standaarden in domein Dienstverlening (Zaakgericht werken)
Zaken API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Catalogi API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Documenten API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Besluiten API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Autorisaties API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Notificaties API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Objecten API
Objecttypen API
OpenZaak Community 13-01-2021 pas toe of leg uit
Onderdeel van Haal Centraal
BAG Bevragen API 13-8-2020 nader te bepalen
BRK Bevragen API 3-6-2020 nader te bepalen
BRP Bevragen API 01-10-2020 nader te bepalen
Onderdeel van API-standaarden in Fysiek domein
Regels bij activiteiten API VNG Realisatie 01-07-2021 pas toe of leg uit

Problemen, suggesties en vragen

Het is niet nodig om software of documentatie te schrijven om toch bij te dragen. De ontwikkeling is ook gebaat bij gerapporteerde problemen, suggesties voor wijzigingen en vragen over dingen die (nog) onduidelijk zijn. Om dit te doen kan een issue worden gemaakt. Op de supportpagina’s van GitHub staat uitleg over het maken van issues. ‘Issues’ en ‘Pull Requests’ zijn dus meer dan welkom.

API-specificaties in ontwikkeling

Een compleet overzicht van alle in ontwikkeling zijnde API-specificaties is te vinden op de ontwikkelagenda API-standaarden.

Heb je zelf een idee voor een standaard? Volg dan het standaardisatieproces, welke de leidraad geeft van te volgen stappen om van ‘idee’ tot ‘vastgestelde VNG uitwisselstandaarden’ te komen.