Thema-architectuur Zaakgericht werkenDeze pagina vervangt Thema Zaakgericht werken

Gemeenten leveren een groot aantal uiteenlopende producten en diensten aan burgers en bedrijven. Van oudsher werd vaak per product of dienst bezien hoe een proces het beste kon worden ingericht. Hedendaagse dienstverlening vraagt om een meer eenduidige aanpak waarbij klanten (ook) online over informatie kunnen beschikken en diensten kunnen afnemen. Van de gemeente wordt verwacht dat zij behandelprocessen zorgvuldig uitvoert en kan verantwoorden.

Doel[bewerken]

Het doel van zaakgericht werken is om uiteenlopende soorten werk via gebruik van het concept 'zaak' te structureren en op een klantvriendelijke manier beheerst uit te voeren. Voor klanten wordt de gemeentelijke dienstverlening gebruiksvriendelijker en inzichtelijker. Voor de gemeente levert het onder andere meer eenduidigheid, overzicht en mogelijkheden tot verantwoording op. Naast externe dienstverlening is het concept ook bruikbaar voor binnengemeentelijke dienstverlening.

Architectuur[bewerken]

Binnen de thema-architectuur 'Zaakgericht werken' staat het concept 'zaak' centraal: "Een samenhangende hoeveelheid werk met een duidelijke aanleiding en een duidelijk eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden". Bij dienstverlening is een (aan-)vraag de aanleiding om een zaak te starten en te behandelen. De zaak eindigt met het leveren van de gevraagde dienst, in de vorm van het resultaat van de zaak. Klanten krijgen inzicht in het verloop en resultaat van de zaak. De gemeente bewaakt de benodigde afhandeling en zorgt dat zaakgegevens na afloop duurzaam toegankelijk blijven.

Zaakgericht werken is een manier van werken waarbij zowel bedrijfsvoering, informatievoorziening als technologie een rol spelen. Voor de bedrijfsarchitectuur geldt dat er geschikte processen aanwezig moeten zijn voor zowel klanten (bijv. aanvraag- of inzageprocessen) als gemeentelijke medewerkers (bijv. behandel- en bewakingsprocessen). De informatiearchitectuur moet ondersteuning bieden in de vorm van geschikte softwarecomponenten die gestandaardiseerd gebruik kunnen maken van bij de zaak betrokken brongegevens. Qua architectuur is daarbij een verschuiving gaande van gesloten (zaak)systemen naar samenwerkende zelfstandige componenten die beperken tot specifieke functionaliteit.


Producten

De thema-architectuur Zaakgericht Werken kent op dit moment een aantal zeer uiteenlopende producten. Binnenkort volgt een actualisering en herordening hiervan.

Zaaktypen

Procesarchitectuur en zaakgericht werken

Informatievoorziening

Meer informatie

Zaakgericht werken in projecten

Zaakgericht werken op vng.nl en NORA

Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 nov 2023 om 02:01.