Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Zaakgericht werken in de praktijk

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:41:19

Van de diverse architectuurproducten van VNG Realisatie op het gebied van het zaakgericht werken wordt in de dagelijkse praktijk door gemeenten veelvuldig gebruik gemaakt. Soms bewust, soms onbewust. Zo vindt gegevensuitwisseling tussen (‘gekoppelde’) applicaties plaats met behulp van de berichtenstandaarden StUF-ZKN of Zaak-Document-Services die weer gebaseerd zijn op de gegevensstandaarden RGBZ en ImZTC. Deze zijn in bijvoorbeeld zaaksystemen verwerkt. Voor effectieve behandeling van zaken is het zinvol om te weten hoe deze en andere architectuurproducten in de praktijk toegepast moeten of kunnen worden. VNG Realisatie ontvangt daarover regelmatig vragen en verschaft daarop antwoorden. Ook worden in werkgroepen regelmatig notities vervaardigd waarin praktijkkennis is vervat om de architectuurproducten verder te ontwikkelen. Al deze antwoorden en notities zijn voor een breder publiek van belang. De verwijzingen naar dergelijke artikelen treft u hieronder aan.

We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. Ongetwijfeld zijn de artikelen voor verbetering vatbaar of is een andere zienswijze ook mogelijk. Wij zien het publiceren hiervan als een manier van kennisontwikkeling. U kunt daaraan bijdragen door middel van de meedenkpagina (zie Samenwerking>Denk Mee).

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken

Hoofd- en deelzaken en gerelateerde zaken

Klantcontacten en het RGBZ

Metadatering van dossiers en documenten

Metadateren van zaakdossiers conform het TMLO

Zaakgericht werken in de keten

Zaakgericht werken in het Sociaal domein