Zaakgericht werken in de praktijk

Van de diverse architectuurproducten van VNG Realisatie op het gebied van het zaakgericht werken wordt in de dagelijkse praktijk door gemeenten veelvuldig gebruik gemaakt. Soms bewust, soms onbewust. Zo vindt gegevensuitwisseling tussen (‘gekoppelde’) applicaties plaats met behulp van de berichtenstandaarden StUF-ZKN of Zaak-Document-Services die weer gebaseerd zijn op de gegevensstandaarden RGBZ en ImZTC. Deze zijn in bijvoorbeeld zaaksystemen verwerkt. Voor effectieve behandeling van zaken is het zinvol om te weten hoe deze en andere architectuurproducten in de praktijk toegepast moeten of kunnen worden. VNG Realisatie ontvangt daarover regelmatig vragen en verschaft daarop antwoorden. Ook worden in werkgroepen regelmatig notities vervaardigd waarin praktijkkennis is vervat om de architectuurproducten verder te ontwikkelen. Al deze antwoorden en notities zijn voor een breder publiek van belang. De verwijzingen naar dergelijke artikelen treft u hieronder aan.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2024 om 15:45.