Technische architectuur


De technische architectuur beschrijft de structuur en interactie van technologiecomponenten en technologiediensten. Bijvoorbeeld hardwarecomponenten, systeemsoftware en breed toepasbare cloudservices. De technische architectuur is ondersteunend aan de informatie-architectuur en moet het mogelijk maken om applicaties en data effectief en veilig te gebruiken.

De GEMMA beschrijft van oudsher de gemeentelijke bedrijfs- en informatiearchitectuur, maar geen gemeentelijke technische architectuur. Redenen daarvoor zijn dat het gebruik van technologie weinig gemeentespecifieke aspecten kent en dat uitwerken van technische architectuur veel capaciteit vraagt. De GEMMA Informatiearchitectuur kent wel een aantal technische referentiecomponenten, vanwege het belang daarvan binnen het gemeentelijk applicatielandschap. Ook binnen thema-architecturen komt technische architectuur soms aan de orde. Bijvoorbeeld binnen de thema-architectuur 'Werken met APIs' waar technische componenten zoals 'API-Gateway' en 'Policy Editor' een belangrijke rol spelen.

Vanaf 2023 is technische architectuur opgenomen als afzonderlijk architectuurproduct binnen de GEMMA Basisarchitectuur. In eerste instantie met alleen een beschrijving van de belangrijkste architectuurelementen en verwijzingen naar voor gemeenten bruikbare technologie-gerelateerde informatie. Stapsgewijs zullen specifieke uitwerkingen worden opgenomen. Bijvoorbeeld door, vergelijkbaar met referentiecomponenten binnen de informatiearchitectuur, de belangrijkste generieke componenten binnen de technische architectuur te benoemen.

Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste elementen binnen de technische architectuur en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

  • Links wordt getoond hoe 'nodes', bestaande uit 'devices' en 'systeemsoftware', 'infrastructuurservices' realiseren; deze services worden via 'infrastructuurservices' beschikbaar gesteld voor gebruik door 'Applicatiecomponenten'.
  • Rechts wordt getoond hoe 'artifacten' (elementen om data op te slaan, zoals een database of cloudopslagdienst) de fysieke opslag van 'data-objecten' mogelijk maken.

Alle technologie-elementen zijn lichtgrijs van kleur om aan te geven dat zij (nog) niet zijn uitgewerkt in de GEMMA.

Technische architectuur elementen en hun relaties (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Producten
De technische architectuur bevat geen GEMMA producten.

Meer informatie
Ondersteuning bij de transitie naar de cloud.

Standaarden

Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2024 om 02:00.