Infrastructuurservice

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Service.png
Naam  : Infrastructuurservice
Object ID  : 04cf604a-ff4b-4974-adce-3c360a3f861c
Semanticsearch  : infrastructuurservice
Relaties  :  default - TechnologyService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: