Beschikbaarstellen van informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beschikbaarstellen van informatieobjecten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationService) Beschikbaarst- ellen van informatieobje- cten Het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (BusinessFunction) Informatieobje- cten publicatie Applicatieservice voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationService) Aanbieden informatieobje- cten als download Applicatieservice voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationService) Online beschikbaarste- llen informatieobje- cten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobje- cten Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Het voor iedereen toegankelijk openbaar informeren (BusinessFunction) Openbare informering Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaal- component Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobje- cten ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-11-2022 18:07:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 18:07:37 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities