Archiefbeheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Archiefbeheercomponent
Contextdiagram
Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Een PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid. (Constraint) PDF/UA PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A EPUB is een standaard voor het publiceren van documenten die niet bewerkt kunnen worden. De weergave is 'reflowable´, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt. (Constraint) EPUB ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobje- cten Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht FlowRelationship inzien en beheren archief Een specifiek of generiek zaakafhandelcomponent geeft de lijst met de te archiveren (uitplaatsen/overbrengen) zaken door aan de Archiefbeheercomponent. (FlowRelationship) lijst met te archiveren zaken De archiefbeheercomponent geeft de generieke of specifieke zaakafhandelcomponent de opdracht om een zaakdossier uit te plaatsen of over te brengen (of evt. te vernietigen). (FlowRelationship) opdracht uitplaatsen/overbrengen/vernietigen zaken en zaakdocumenten Deze svg is op 07-10-2023 05:59:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2023 05:59:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Referentiecomponent
Documentation   :  Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.
Toelichting   :  De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
GEMMA status   :  In gebruik
BBN   :  BBN 1
BIV score BBN   :  111
Beschikbaarheid   :  1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)   :  1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting   :  De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Referentiecomponent
Integriteit   :  1
Integriteit (belangrijkste reden)   :  1 : financiële gevolgen: op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; leidt nog niet uit het niet krijgen van een accountants verklaring.
Object ID   :  b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Vertrouwelijkheid   :  1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)   :  1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID_nl   :  b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Original ID   :  id-b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Semanticsearch   :  archiefbeheercomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 17:58.