Archiefbeheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Archiefbeheercomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Archiefbeheercomponent
Definitie  : Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : financiële gevolgen; op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; leidt nog niet uit het niet krijgen van een accountants verklaring;
Object ID  : b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Object ID_nl  : b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Original ID  : id-b209fee8-d39a-4699-b0b4-02273c35c8c1
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Komt voor op   :  ArchiMate views: