MDTO specificatie Submission Information Package (SIP)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > MDTO specificatie Submission Information Package (SIP)
Contextdiagram
Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata. (Constraint) MDTO specificatie Submission Information Package (SIP) Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Constraint MDTO specificatie SIP(actueel) MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). (Constraint) MDTO Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-04-2023 22:46:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-04-2023 22:46:11 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata.
Object ID   :  11b231a2-291b-4c12-b8c7-1b69b9283d48
Object ID_nl   :  11b231a2-291b-4c12-b8c7-1b69b9283d48
Semanticsearch   :  mdto specificatie submission information package (sip)
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 09:46.