MDTO XML-schema

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > MDTO XML-schema
Contextdiagram
MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden. (Constraint) MDTO XML- schema Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint MDTO XML- schema 1.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 12-04-2024 14:14:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 14:14:59 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     MDTO XML-schema
Definitie     MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden.
GEMMA type     Standaard
GEMMA type     Standaard
Status     In gebruik
Object ID     8810bcda-0443-4446-8d09-84a6c3ae1250
Compliancy URL     https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/definitie-van-mdto-conform
URL     https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/xml-schema
Beheerder     Nationaal Archief
GEMMA status     In gebruik
Object ID     8810bcda-0443-4446-8d09-84a6c3ae1250
Object ID_nl     8810bcda-0443-4446-8d09-84a6c3ae1250,8810bcda-0443-4446-8d09-84a6c3ae1250
Original ID     id-ca8e1b18ba5f425f9df8d9c6c07f5a2d
Semanticsearch     mdto xml-schema
ArchiMate-views
Komt voor op view    


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:33.