MDTO XML-schema

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > MDTO XML-schema
Contextdiagram
Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden. (Constraint) MDTO XML- schema Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Constraint MDTO XML- schema 1.0 MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). (Constraint) MDTO Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-04-2023 06:17:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-04-2023 06:17:00 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden.
Object ID   :  8810bcda-0443-4446-8d09-84a6c3ae1250
Object ID_nl   :  8810bcda-0443-4446-8d09-84a6c3ae1250
Semanticsearch   :  mdto xml-schema
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:27.