Documentregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Documentregistratiecomponent
Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservice- s Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 12-02-2021 01:04:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-02-2021 01:04:57 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Documentregistratiecomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
BBN  : BBN 1 en BBN2 beschikbaarheids en integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 221
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door VNG Realisatie vastgestelde Zaak- en Documentservices.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Object ID  : 0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Object ID_nl  : 0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Original ID  : id-0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (2):

Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: