PDF/A

Contextdiagram
PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanag- ementcompon- ent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct PDF/A-2 slaat de brug tussen PDF/A-1 en PDF 1.7 waarbij PDF/A-2 een betere geschiktheid heeft voor langdurig archiveren van documenten waar 'elementen' inzitten die niet door PDF/A-1 worden ondersteund en waarbij PDF 1.7 kan worden gebruikt voor 'elementen' die niet door PDF/A-2 ondersteund worden. (Constraint) PDF/A-2 (ISO 19005-2) Dit deel van ISO 19005 specificeert hoe Portable Document Format (PDF) 1.4 voor lange termijn archivering van elektronische documenten dient te worden gebruikt. Het heeft betrekking op documenten die combinaties van data in de vorm van karakters, rasters en vectoren. (Constraint) PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 12-04-2024 13:25:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 13:25:41 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     PDF/A
Definitie     PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding').
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     PDF(A) Validatie tools
Compliancy URL     http://www.pdfa.org/products/?cn=645
Beheerder     ISO en NEN
Afkorting     PDF
URL     https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/pdf-a1
Object ID     bbfbd1d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     bbfbd1d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bbfbd1d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,bbfbd1d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bbfbd1d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     pdf/a
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:32.