Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Outputmanagementcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Outputmanagementcomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Outputmanagementcomponent
Definitie  : Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.
Toelichting  : Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Object ID_nl  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Original ID  : id-15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Semanticsearch  : outputmanagementcomponent
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...