Outputmanagementcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Outputmanagementcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Outputmanagementcomponent
Definitie  : Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Toelichting  : Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Object ID_nl  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: