Archiveren van informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Archiveren van informatieobjecten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobje- cten Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextr- actie en opslag Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobje- cten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobje- cten Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobje- cten Applicatieservice voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. (ApplicationService) Beheren gearchiveerde informatieobje- cten Applicatieservice voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. (ApplicationService) Documenteren van beheer van informatieobje- cten Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 18:48:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 18:48:56 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Archiveren van informatieobjecten
Definitie     Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten.
Object ID     2d0f6cb7-16c9-11e3-284c-08002700d457
Object ID     2d0f6cb7-16c9-11e3-284c-08002700d457
Object ID_nl     2d0f6cb7-16c9-11e3-284c-08002700d457,2d0f6cb7-16c9-11e3-284c-08002700d457
Original ID     id-e28aa50681a84733b54ca79cf6bbde7f
Semanticsearch     archiveren van informatieobjecten
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 04:13.