Archiveren van informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Archiveren van informatieobjecten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobje- cten Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextr- actie en opslag Applicatieservice voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. (ApplicationService) Documenteren van beheer vaninformatieo- bjecten Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobje- cten Applicatieservice voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationService) Tonen en zoeken van informatieobje- cten Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobje- cten Applicatieservice voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. (ApplicationService) Beheren gearchiveerde informatieobje- cten RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-03-2023 16:00:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2023 16:00:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:05.