Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Specifiek Procesafhandelcomponent (abstract component)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Specifiek Procesafhandelcomponent (abstract component)
Contextdiagram
Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratieco- mponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverle- ningcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiec- omponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data warehousecom- ponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n registratiecomp- onent FlowRelationship Afleveren notificatie nieuwe zaak FlowRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship aanleveren kerngegevens FlowRelationship aanmelden als afnemer FlowRelationship afnemen kerngegevens FlowRelationship gegevenslevering FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship instelllen distributieregels FlowRelationship inzage en bijwerken van gegevens FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken FlowRelationship leveren kennisgevingen Generieke weergave van een sectoraal knooppunt. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (FlowRelationship) leveren notificatie FlowRelationship loggen verzending notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship plaatsen afnemerindicaties FlowRelationship publicatie van open data FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst FlowRelationship routeren notificatie naar afnemer FlowRelationship synchroniseren gegevens FlowRelationship terugmelden gerede twijfel Deze svg is op 21-05-2019 11:59:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 21-05-2019 11:59:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Basiscomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Specifiek Procesafhandelcomponent (abstract component)
Definitie  : Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices.
GEMMA type  : Basiscomponent
Object ID  : 7a855337-fcbb-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  : 


BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: