Zaken API-standaard

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Zaken API-standaard
Contextdiagram
De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Grouping Zaakgericht werken API- standaarden Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten (Grouping) API- standaarden Versie 1.x van de Zaken API (Constraint) Zaken API- standaard v1.x ApplicationService Zaakgericht werken Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 14-02-2024 06:49:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-02-2024 06:49:36 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Zaken API-standaard
Definitie     De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     API Testplatform
Compliancy URL     https://api-test.nl/
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     Zaken API
URL     https://vng-realisatie.github.io/gemma-zaken/standaard/zaken/index
Object ID     3a597286-4edc-47ed-b19a-14d7497db340
Object ID     3a597286-4edc-47ed-b19a-14d7497db340
Object ID_nl     3a597286-4edc-47ed-b19a-14d7497db340,3a597286-4edc-47ed-b19a-14d7497db340
Original ID     id-3a597286-4edc-47ed-b19a-14d7497db340
Semanticsearch     zaken api-standaard
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 07:38.