GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven view
GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven view
Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiecomponent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldingen-registratiecomponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelcomponent (abstract component) Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijncomponent FlowRelationship afnemen kerngegevens FlowRelationship aanleveren kerngegevens FlowRelationship Melding gerede twijfel FlowRelationship Melding gerede twijfel FlowRelationship terugmelden- gerede twijfel FlowRelationship instelllen distributiereg- els FlowRelationship instellen abonnement- en FlowRelationship leveren kennisgeving- en FlowRelationship synchroniser- en gegevens FlowRelationship FlowRelationship levering kennisgevingen van mutatie van gegevens FlowRelationship leveren kennisgeving- en FlowRelationship instellen abonnement- en FlowRelationship instellen distributiereg- els FlowRelationship synchroniser- en gegevens FlowRelationship plaatsen afnemerindic- aties Deze svg is op 16-08-2019 04:24:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-08-2019 04:24:23 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
   
GEMMA type
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-a5f05be0-1578-434e-a844-c79316c50350
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven view
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Object ID  : a5f05be0-1578-434e-a844-c79316c50350
Detailniveau  : Geen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Geen
GEMMA thema  : Geen
Viewtype  : Patroon
Elementen  : 
Relaties  :