Gegevensdistributiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Gegevensdistributiecomponent
Contextdiagram
Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB). (Constraint) StUF protocolbindinge- n StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG: * bevat de adressen van heel Nederland; * op basis van een vaste peildatum; * beschikbaar als eenmalige levering of abonnement. (Constraint) BAG Compact RSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein. (Constraint) RSGB bevragingen StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). (Constraint) StUF HR Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. (Constraint) BAG Extract Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverlen- ingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmaga- zijncomponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship instellen distributieregels FlowRelationship instelllen distributieregels FlowRelationship leveren kennisgevingen FlowRelationship leveren kennisgevingen FlowRelationship levering kennisgevingen van mutatie van gegevens FlowRelationship synchroniseren gegevens FlowRelationship synchroniseren gegevens Deze svg is op 19-09-2020 18:29:23 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 19-09-2020 18:29:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gegevensdistributiecomponent
Definitie  : Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.
BBN  : BBN 2 en RA voor beschikbaarheid en integriteit
BIV score BBN  : 332
Beschikbaarheid  : 3
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 3 : ernstig verlies van motivatie van de medewerkers, ernstige afname van personele capaciteit.
Toelichting  : De component wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. De component distribueert gegevens conform ingestelde abonnementen en distributieregels naar afnemende applicaties binnen de gemeente.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 3
Integriteit (belangrijkste reden)  : 3 : Beschadiging ongeoorlo de wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n);
Object ID  : 6c681cd8-9401-4103-82fc-51c0492d67e7
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 6c681cd8-9401-4103-82fc-51c0492d67e7
Object ID_nl  : 6c681cd8-9401-4103-82fc-51c0492d67e7
Relaties  : Komt voor op   :  ArchiMate views: