Template overerving

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Template overerving
Template overerving
Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API (ontvangen) De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent ArchiMateNote Overerving voor API-standaarden. Werkt dit? Maken in script SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht SpecializationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:24:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:24:05 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view Template overerving
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-1560d114-f318-4892-9dc9-5cb27ffc2452
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Template overerving
Object ID  : 1560d114-f318-4892-9dc9-5cb27ffc2452
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Template
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Detailniveau  : Detail
Scope  : Gemeente
Object ID  : 1560d114-f318-4892-9dc9-5cb27ffc2452
Object ID_nl  : 1560d114-f318-4892-9dc9-5cb27ffc2452,1560d114-f318-4892-9dc9-5cb27ffc2452
Original ID  : id-e500da96a4f84282ae9799d77c6d6eee
Semanticsearch  : template overerving
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:54.