Kernregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Kernregistratiecomponent
Contextdiagram
Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiec- omponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverle- ningcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratieco- mponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n registratiecomp- onent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data warehousecom- ponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Melding gerede twijfel FlowRelationship aanleveren kerngegevens FlowRelationship afnemen kerngegevens FlowRelationship gegevenslevering Deze svg is op 18-08-2019 03:16:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-08-2019 03:16:56 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ...
ArchiMate_Component.png
Naam  : Kernregistratiecomponent
Definitie  : Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen.
GEMMA type  : ...
Object ID  : 8fb4d483-d67c-47a7-ad51-fa980e259d6a
Relaties  : 

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: