Loggingcomponent

Contextdiagram
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverlen- ingcomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponen- t Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Grouping) Referentiecomp- onenten met ondersteuning voor BIO maatregelen Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelco- mponent (abstract component) Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship loggen verzending notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie Deze svg is op 22-04-2021 16:47:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2021 16:47:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Loggingcomponent
Definitie  : Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.
Toelichting  : De component ondersteunt het in beeld krijgen van wie, waarom, welke gegevens heeft verwerkt. Het component integreert loggegevens uit meerdere applicaties en legt deze centraal vast.
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : bindende aanwijzing van de AP in verband met schending van de privacy;
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Object ID_nl  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Original ID  : id-7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Semanticsearch  : loggingcomponent
Relaties  : 

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...