Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Loggingcomponent

Contextdiagram
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratieco- mponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverle- ningcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Systeem waarmee koppelingen tussen gemeentelijk systemen gerealiseerd worden. Een gemeentelijke servicebus is in de basis een generieke Enterprise Service Bus (ESB) waarmee gemeente specifieke koppelingen worden gerealiseerd. Een ESB biedt minimaal functionaliteit voor het versturen en beheren van elektronische berichten. Tevens kan een ESB services aanbieden voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van het berichtenverkeer. De component die deze services aanbiedt, wordt ook een Integratie server of een broker genoemd. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Gemeentelijke servicebus FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog automatisch hoogste classificatie van aangesloten applicaties (RealizationRelationship) Hoog AssignmentRelationship FlowRelationship loggen verzending notific- atie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 26-11-2018 03:47:44 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-11-2018 03:47:44 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Loggingcomponent
Definitie  : Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.
Toelichting  : De component ondersteunt het in beeld krijgen van wie, waarom, welke gegevens heeft verwerkt. Het component integreert loggegevens uit meerdere applicaties en legt deze centraal vast.
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):


BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: