Verwerkingenloggingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Verwerkingenloggingcomponent
Contextdiagram
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Grouping) Referentiecom- ponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship loggen verzending notificatie RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie CompositionRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 19-02-2024 18:22:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 19-02-2024 18:22:15 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Verwerkingenloggingcomponent
Definitie     Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.
Toelichting     In de Verwerkingenloggingcomponent worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in de verwerkingenloggincomponent. De verwerkingenloggingcomponent wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteitenvan gegevens mee aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn daarom immutable (onaanpasbaar).
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Toelichting     In de Verwerkingenloggingcomponent worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in de verwerkingenloggincomponent. De verwerkingenloggingcomponent wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteitenvan gegevens mee aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn daarom immutable (onaanpasbaar).
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Projectstatus     Nieuw
BBN     BBN 2
BIV score BBN     222
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen.
Integriteit     2
Integriteit     2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : bindende aanwijzing van de AP in verband met schending van de privacy.
Object ID     7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Object ID_nl     7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30,7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Original ID     id-7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Semanticsearch     verwerkingenloggingcomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 10:30.