Verwerkingenloggingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Verwerkingenloggingcomponent
Contextdiagram
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Grouping) Referentiecom- ponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship loggen verzending notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie Deze svg is op 08-11-2022 20:37:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 20:37:05 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Verwerkingenloggingcomponent
Definitie  : Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Toelichting  : In de Verwerkingenloggingcomponent worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in de verwerkingenloggincomponent. De verwerkingenloggingcomponent wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteitenvan gegevens mee aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn daarom immutable (onaanpasbaar).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers.
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : bindende aanwijzing van de AP in verband met schending van de privacy;
Object ID  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Object ID_nl  : 7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Original ID  : id-7861c49e-ba18-4ff2-84e3-facd593a0c30
Semanticsearch  : verwerkingenloggingcomponent
Relaties  : 
Bestaat uit (1):

Realiseert verplichte standaarden (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...