Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Data-warehousecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Data-warehousecomponent
Contextdiagram
Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehousecomp- onent Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponen- t Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverlen- ingcomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinf- ormatiecompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelco- mponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmaga- zijncomponent Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiec- omponent RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship gegevensleverin- g FlowRelationship gegevenslevering FlowRelationship gegevenslevering FlowRelationship opvragen gegevens Deze svg is op 16-09-2021 23:44:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-09-2021 23:44:10 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Data-warehousecomponent
Definitie  : Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.
Toelichting  : De component bevat gegevens uit meerdere bronnen die zodanig zijn opgeslagen dat bijvoorbeeld vaker terugkerende of ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden zonder dat onderliggende bronsystemen daardoor overmatig worden belast. Door het in de tijd vaker opslaan hetzelfde type gegevens wordt het mogelijk om analyses en rapportages te maken die betrekking hebben op meerdere periodes (bijv. trendanalyses).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3e79874f-3a37-49bd-86ef-d48d0f2ed4a1
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Object ID  : 3e79874f-3a37-49bd-86ef-d48d0f2ed4a1
Object ID_nl  : 3e79874f-3a37-49bd-86ef-d48d0f2ed4a1
Original ID  : id-3e79874f-3a37-49bd-86ef-d48d0f2ed4a1
Semanticsearch  : data-warehousecomponent
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):


Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...