Data-warehousecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Data-warehousecomponent
Contextdiagram
Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data warehousecom- ponent Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverle- ningcomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratieco- mponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Constraint Integriteit Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinf- ormatiecompon- ent Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiec- omponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmaga- zijncomponent RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Het is de basis voor management beslissingen dus integriteit is hoog (RealizationRelationship) Hoog AssignmentRelationship FlowRelationship Als een DWH goed wordt gebruikt en ook middelen als pseudonimisatie en anonimiseren wordt toegepast is het Laag, anders Hoog en afhankelijk van welke persoonsgegevens worden verwerkt en aggregatieniveau (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag FlowRelationship gegevensleverin- g FlowRelationship gegevenslevering FlowRelationship gegevenslevering FlowRelationship opvragen gegevens Deze svg is op 08-10-2019 05:41:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-10-2019 05:41:53 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Data-warehousecomponent
Definitie  : Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.
Toelichting  : De component bevat gegevens uit meerdere bronnen die zodanig zijn opgeslagen dat bijvoorbeeld vaker terugkerende of ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden zonder dat onderliggende bronsystemen daardoor overmatig worden belast. Door het in de tijd vaker opslaan hetzelfde type gegevens wordt het mogelijk om analyses en rapportages te maken die betrekking hebben op meerdere periodes (bijv. trendanalyses).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3e79874f-3a37-49bd-86ef-d48d0f2ed4a1
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):


Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: