Notificaties API-standaard (ontvangen)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Notificaties API-standaard (ontvangen)
Contextdiagram
De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent ApplicationService Notificering Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct ApplicationService Zaakgericht werken Versie 1.x van de Notificaties API voor ontvangen van notificaties (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x Grouping API- standaarden voor zaakgericht werken De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API (ontvangen) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 01:48:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 01:48:51 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  API Testplatform
Compliancy URL   :  https://api-test.nl/
Beheerder   :  VNG Realisatie
Afkorting   :  Notificaties API (ontvangen)
URL   :  https://vng-realisatie.github.io/gemma-zaken/standaard/notificaties-consumer/index
Object ID   :  f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
Object ID_nl   :  f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
Original ID   :  id-f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
Semanticsearch   :  notificaties api-standaard (ontvangen)
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 21:33.