Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

RCT01 Procesondersteunende systemen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > RCT01 Procesondersteunende systemen
RCT01 Procesondersteunende systemen
Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent(abstract component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcompon- ent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 11-11-2021 17:40:55 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 17:40:55 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view RCT01 Procesondersteunende systemen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-26da27c1-2a53-46a5-abdd-3bf4243df813
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : RCT01 Procesondersteunende systemen
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 26da27c1-2a53-46a5-abdd-3bf4243df813
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Patroon
Object ID  : 26da27c1-2a53-46a5-abdd-3bf4243df813
Object ID_nl  : 26da27c1-2a53-46a5-abdd-3bf4243df813
Original ID  : id-26da27c1-2a53-46a5-abdd-3bf4243df813
Semanticsearch  : rct01 procesondersteunende systemen
Elementen  : 
Relaties  :