Notificatierouteringcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Notificatierouteringcomponent
Contextdiagram
Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverle- ningcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratieco- mponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelco- mponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit Constraint Vertrouwelijkhe- id StUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework. (Constraint) StUF onderlaag StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB). (Constraint) StUF protocolbinding- en Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern ApplicationComponent Sectoraal knooppunt Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistraties- en landelijke voorzieningen Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent FlowRelationship Aanleveren notificatie nieuwe zaak FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Afleveren notificatie nieuwe zaak FlowRelationship Afleveren notificatie nieuwe zaak AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Afhankelijk van inhoud notificatie (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship aanmelden als afnemer FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship leveren notificatie FlowRelationship leveren notificatie Generieke weergave van een sectoraal knooppunt. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (FlowRelationship) leveren notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship routeren notificatie naar afnemer FlowRelationship routeren notificatie Deze svg is op 08-10-2019 22:03:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-10-2019 22:03:54 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Notificatierouteringcomponent
Definitie  : Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.
Toelichting  : De component ondersteunt de berichtuitwisseling integratiestijl op basis van notificaties. Afnemers die notificaties geleverd krijgen kunnen aan de hand daarvan de benodigde acties ondernemen (bijvoorbeeld het met behulp van ontvangen sleutelgegevens ophalen van detailgegevens).
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 5060f0fc-6198-4936-99d3-1c5a35aae8de
Relaties  : Komt voor op   :  ArchiMate views: