Intranetcomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Intranetcomponent
Definitie  : Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.
Toelichting  : De component biedt geautoriseerde gebruikers (bijv. gemeentelijke medewerkers en genodigden) de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. De component biedt mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijvoorbeeld een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat gebruikers hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het intranet-systeem.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : dc4fe2ef-4df2-40eb-a42a-5e632f19da43
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: