Intranetcomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Intranetcomponent
Definitie  : Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component biedt geautoriseerde gebruikers (bijv. gemeentelijke medewerkers en genodigden) de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. De component biedt mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijvoorbeeld een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat gebruikers hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het intranet-systeem.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : dc4fe2ef-4df2-40eb-a42a-5e632f19da43
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : dc4fe2ef-4df2-40eb-a42a-5e632f19da43
Object ID_nl  : dc4fe2ef-4df2-40eb-a42a-5e632f19da43
Original ID  : id-dc4fe2ef-4df2-40eb-a42a-5e632f19da43
Semanticsearch  : intranetcomponent
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: