Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Gebruikersbeheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Gebruikersbeheercomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gebruikersbeheercomponent
Definitie  : Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van Identiteitsgegevens. De component legt vast welke identiteiten een gebruiker kent en welke gebruiksrechten voor objecten, toegangsrechten en regels hieraan gekoppeld zijn. Het component wordt gebruikt in situaties waarin vastgesteld moet worden om welk subject (wie) het gaat en welke rechten het subject heeft voor gebruik van bepaalde systemen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : b05eaafa-9381-45ae-a41d-7a9affaa43cd
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : belangrijk verlies van management control;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : b05eaafa-9381-45ae-a41d-7a9affaa43cd
Object ID_nl  : b05eaafa-9381-45ae-a41d-7a9affaa43cd
Original ID  : id-b05eaafa-9381-45ae-a41d-7a9affaa43cd
Semanticsearch  : gebruikersbeheercomponent
Relaties  : 
Specialiseert (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...