Projectmanagementcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Projectmanagementcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Projectmanagementcomponent
Definitie  : Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : * Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. * Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. * Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 1d59c320-ab94-4cdd-97c5-dfcebfc8d20e
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 1d59c320-ab94-4cdd-97c5-dfcebfc8d20e
Object ID_nl  : 1d59c320-ab94-4cdd-97c5-dfcebfc8d20e
Original ID  : id-1d59c320-ab94-4cdd-97c5-dfcebfc8d20e
Semanticsearch  : projectmanagementcomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: