Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Contextdiagram
Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2). (Constraint) StUF ZTC StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Applicatieservice voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationService) Beheren van processen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 22:44:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 22:44:21 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Definitie  : Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.
Toelichting  : De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 4c78e213-df3c-4644-9ea5-6593ffb180c6
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : beperkt verlies van management control;
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : beperkt verlies van management control;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 4c78e213-df3c-4644-9ea5-6593ffb180c6
Object ID_nl  : 4c78e213-df3c-4644-9ea5-6593ffb180c6
Original ID  : id-4c78e213-df3c-4644-9ea5-6593ffb180c6
Semanticsearch  : bedrijfsproces beheercomponent (bpm)
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (6):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...