Planning en control component

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Planning en control component
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Planning en control component
Definitie  : Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : adf9a814-810d-4e75-abc8-bff0f3578490
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : adf9a814-810d-4e75-abc8-bff0f3578490
Object ID_nl  : adf9a814-810d-4e75-abc8-bff0f3578490
Original ID  : id-adf9a814-810d-4e75-abc8-bff0f3578490
Semanticsearch  : planning en control component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: