Geo-gegevens beheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens beheercomponent
Contextdiagram
Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). (Constraint) IMWA Water Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. (Constraint) PDOK services Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie. (Constraint) BRT Levering IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. (Constraint) IMGeo (BGT) TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk. (Constraint) TOP10NL Topografie Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Constraint Integriteit Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag Afhankelijk van welke gegevens worden ontsloten (RealizationRelationship) Laag Hoog op moment van ramp (RealizationRelationship) Laag Deze svg is op 21-09-2019 23:07:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 21-09-2019 23:07:34 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geo-gegevens beheercomponent
Definitie  : Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.
EIGENSCHAPPEN   :  KOMEN HIER
Relaties  : 

BIV score BBN:
  • BBN Score:
  • Beschikbaarheid (belangrijkste reden):
  • Integriteit (belangrijkste reden):
  • Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden):

Komt voor op   :  ArchiMate views: