Geo-gegevens inwincomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens inwincomponent
Contextdiagram
Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties. (ApplicationComponent) Geo-gegevens inwincompone- nt Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19115 voor geografie (Constraint) NL metadata profiel voor geografie Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. (Constraint) PDOK services Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo (Geo Tagged Image File Format) waarbij geo-referentie als tags in de file is opgenomen. Coderingsstandaard voor geo-gerefereerde rasterdata (bijv. satelliet/luchtfoto’s). (Constraint) GeoTIFF Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19119 voor services (Constraint) NL metadata profiel voor services Applicatieservice voor het inwinnen en verwerken van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationService) Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Deze svg is op 17-02-2024 01:35:26 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-02-2024 01:35:26 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Geo-gegevens inwincomponent
Definitie     Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties.
Toelichting     Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN     121
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting     Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     2
Integriteit     2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling.
Object ID     b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : financiële gevolgen: op te vangen binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie.
Object ID     b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Object ID_nl     b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b,b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Original ID     id-b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Semanticsearch     geo-gegevens inwincomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 14:15.