Geo-gegevens beheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens beheercomponent
Contextdiagram
Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie. (Constraint) BRT Levering IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. (Constraint) IMGeo (BGT) TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk. (Constraint) TOP10NL Topografie Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). (Constraint) IMWA Water Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. (Constraint) PDOK services Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit Constraint Vertrouwelijkhe- id RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship Hoog op moment van ramp (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag Afhankelijk van welke gegevens worden ontsloten (RealizationRelationship) Laag Deze svg is op 08-11-2019 06:59:56 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 06:59:56 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geo-gegevens beheercomponent
Definitie  : Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.
Toelichting  : Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven.

Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken.

  • Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert).
  • Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen.
  • Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Relaties  : 

Komt voor op   :  ArchiMate views: