JUBES-component

Contextdiagram
Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening Jubes met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg. (Constraint) StUF Jeugdzorg Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Applicatieservice voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationService) Beheren van jeugdzorg RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 14-02-2024 10:48:32 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-02-2024 10:48:32 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     JUBES-component
Definitie     Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes.
Toelichting     De component maakt het mogelijk voor gemandateerde medewerkers om gebruik te maken van de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) om berichten met partners binnen het justitiële domein uit te wisselen.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 3 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN-1 en integriteitsmaatregelen op BBN2
BIV score BBN     123
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting     De component maakt het mogelijk voor gemandateerde medewerkers om gebruik te maken van de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) om berichten met partners binnen het justitiële domein uit te wisselen.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     2
Integriteit     2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen.
Object ID     fadacf22-43a3-4dc9-8f21-8d70f9e3c958
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen.
Object ID     fadacf22-43a3-4dc9-8f21-8d70f9e3c958
Object ID_nl     fadacf22-43a3-4dc9-8f21-8d70f9e3c958,fadacf22-43a3-4dc9-8f21-8d70f9e3c958
Original ID     id-fadacf22-43a3-4dc9-8f21-8d70f9e3c958
Semanticsearch     jubes-component
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 17:14.