CORV-component

Contextdiagram
Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV. (ApplicationComponent) CORV component Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservic- es StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Integriteit Functionaliteit voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationFunction) Beheren van jeugdzorg Constraint Beschikbaarheid De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening CORV met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg. (Constraint) StUF Jeugdzorg (COR- V) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Jeugdzorg gegevens (RealizationRelationship) Hoog CORV integriteit is qua integriteit als 'hoog' bestempeld. De inhoud moet volledig betrouwbaar zijn ivm de enorme impact van verkeerde informatie. (RealizationRelationship) Hoog AssignmentRelationship RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 17-05-2019 19:35:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-05-2019 19:35:10 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : CORV-component
Definitie  : Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV.
Toelichting  : De component maakt het mogelijk voor gemandateerde medewerkers om gebruik te maken van de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) om berichten met partners binnen het justitiële domein uit te wisselen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : fadacf22-43a3-4dc9-8f21-8d70f9e3c958
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):


BIV classificatie:
  • Beschikbaarheid (Midden)
  • Integriteit (Hoog)
    CORV integriteit is qua integriteit als 'hoog' bestempeld. De inhoud moet volledig betrouwbaar zijn ivm de enorme impact van verkeerde informatie.
  • Vertrouwelijkheid (Hoog)
    Jeugdzorg gegevens

Komt voor op   :  ArchiMate views: