Digikoppeling adapter intern

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Digikoppeling adapter intern
Contextdiagram
Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component (voorheen CORV) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent Groepering van (internationale) standaarden voor de technische koppeling tussen systemen. (Grouping) Grondstof Constraint Digikoppeling adapter intern 1.0 RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:42:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:42:49 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Digikoppeling adapter intern
Definitie     Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     DKA intern
URL     http://www.gemmaonline.nl/index.php/Digikoppeling_Adapter_Intern
Object ID     247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Object ID     247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl     247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192,247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Original ID     id-247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch     digikoppeling adapter intern
ArchiMate-views


Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:40.