Regie- en zaakservices

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Regie- en zaakservices
Contextdiagram
Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Regie- en zaakservices 1.0 Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 02-10-2023 06:00:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 06:00:07 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein.
Toelichting   :  De standaard ondersteunt: * dat er een gemeente-breed beeld geven van zaken die spelen in het sociaal domein; * het uitwisselen van gegevens t.b.v. het uitvoeren van deelplannen (zaken) via backoffice applicaties; * met het regiesysteem zicht hebben over de voortgang van de deelplannen; * in de rest van de gemeente zicht hebben of er een gezinsplan speelt als er een aanvraag binnenkomt.
GEMMA status   :  In gebruik
Toelichting   :  De standaard ondersteunt: * dat er een gemeente-breed beeld geven van zaken die spelen in het sociaal domein; * het uitwisselen van gegevens t.b.v. het uitvoeren van deelplannen (zaken) via backoffice applicaties; * met het regiesysteem zicht hebben over de voortgang van de deelplannen; * in de rest van de gemeente zicht hebben of er een gezinsplan speelt als er een aanvraag binnenkomt.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Compliancy   :  StUF Testplatform
Compliancy URL   :  https://www.gemmaonline.nl
Beheerder   :  VNG Realisatie
URL   :  http://gemmaonline.nl/index.php/Regie en zaakservices
Object ID   :  c45d6c10-7957-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  c45d6c10-7957-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-c45d6c10-7957-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  regie- en zaakservices
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:23.