Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inkoopcomponent

Contextdiagram
Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompon- ent Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iWmo berichten en een StUF envelop en is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Het berichtenverkeer voor iWmo berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant. (Constraint) iWmo voor gemeenten Deze standaard bestaat uit de voor gemeenten relevante iJw berichten en een StUF envelop. Het berichtenverkeer voor iJW berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders zal lopen via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. Voor het transport tussen het GGK van en naar gemeenten wordt de berichtinhoud verpakt in een StUF envelop welke op zijn beurt in het geval van webservices weer wordt verpakt in een Digikoppeling envelop. Voor de up- en downloadfunctionaliteit van het GGK is Digikoppeling niet relevant. (Constraint) iJw voor gemeenten Applicatieservice om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationService) Ondersteunen van inkoop en contractmanag- ement Applicatieservice voor het beheren van de werving van producten en diensten, specifiek voor de taken in het ruimtelijke domein. (ApplicationService) Beheren van acquisities RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-11-2022 03:33:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2022 03:33:00 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Inkoopcomponent
Definitie  : Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven;
Object ID  : 7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Object ID_nl  : 7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Original ID  : id-7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Semanticsearch  : inkoopcomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (2):


Komt voor op   :  ArchiMate views: