Inkoopcomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Inkoopcomponent
Definitie  : Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven;
Object ID  : 7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Object ID_nl  : 7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Original ID  : id-7c017cc4-26c1-4880-8af1-5f162ea559fe
Semanticsearch  : inkoopcomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (2):


Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:30.