Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Kantoorautomatiseringcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Kantoorautomatiseringcomponent
Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomat- iseringcompone- nt Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkhe- id Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomat- isering Constraint Integriteit Sender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen. (Constraint) SPF ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening (Constraint) DKIM STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. (Constraint) STARTTLS en DANE Een systeem dat bedoeld is voor het bewerken en opmaken van drukwerk. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Opmaaksystee- m Systeem voor verzenden en ontvangen van e-mail (ApplicationComponent) (GEMMA 1) e Mail applicatie Verzameling van kantoorapplicaties die binnen de organisatie door veel medewerkers worden gebruikt. Onderdelen van een office-suite zijn onder andere applicaties ten behoeve van tekstverwerking, spreadsheets, presentaties en agenda. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Office-suite RealizationRelationship Hoog Je weet immmers nooit wat mensen mailen, schrijven, plannen etc. (RealizationRelationship) Hoog AssignmentRelationship RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 20-02-2019 19:37:04 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-02-2019 19:37:04 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Kantoorautomatiseringcomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.
Toelichting  : De component ondersteunt o.a het:
  • maken van tekstdocumenten
  • uitvoeren van berekeningen
  • maken van presentaties
  • ontvangen en verzenden van email
  • maken en werken met afspraken.
De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : ab033a6e-cc25-47f3-be19-e36a1f16930c
Relaties  : 

Realiseert verplichte standaarden (4):

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: