Grondbeheercomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Grondbeheercomponent
Definitie  : Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 996f1af6-7c15-4e8f-8d0d-9036c2a1491e
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: