Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Grondbeheercomponent

Contextdiagram
Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen (ApplicationComponent) Grondbeheerco- mponent StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond eigendommen Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Systeem voor administratie van exploitatiegegevens over gemeentelijk grond-eigendom. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Grondexploitati- ebeheer RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 26-11-2018 03:36:06 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-11-2018 03:36:06 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Grondbeheercomponent
Definitie  : Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 996f1af6-7c15-4e8f-8d0d-9036c2a1491e
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):

Realiseert verplichte standaarden (2):

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: