Grondbeheercomponent

ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Grondbeheercomponent
Definitie  : Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 996f1af6-7c15-4e8f-8d0d-9036c2a1491e
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 996f1af6-7c15-4e8f-8d0d-9036c2a1491e
Object ID_nl  : 996f1af6-7c15-4e8f-8d0d-9036c2a1491e
Original ID  : id-996f1af6-7c15-4e8f-8d0d-9036c2a1491e
Semanticsearch  : grondbeheercomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: