Open-data-portaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Open-data-portaalcomponent
Contextdiagram
Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompone- nt Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. (Constraint) Digitoegankelijk Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship publicatie van publieke gestructureerde content Deze svg is op 07-01-2020 03:04:12 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 03:04:12 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Open-data-portaalcomponent
Definitie  : Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.
Toelichting  : De component kan open data uit meerdere bronnen inwinnen, catalogiseren en ontsluiten naar geïnteresseerde afnemers.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : c48436af-1f4e-433c-a748-19b2bd28ac0b
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: