Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Open-data-portaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Open-data-portaalcomponent
Contextdiagram
Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data portaalcompone- nt De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. (Constraint) Digitoegankelijk Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship publicatie van publieke gestructureerde content Deze svg is op 17-05-2019 19:34:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-05-2019 19:34:56 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Open-data-portaalcomponent
Definitie  : Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.
Toelichting  : De component kan open data uit meerdere bronnen inwinnen, catalogiseren en ontsluiten naar geïnteresseerde afnemers.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : c48436af-1f4e-433c-a748-19b2bd28ac0b
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert verplichte standaarden (2):

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: