Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Open-data-portaalcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Open-data-portaalcomponent
Contextdiagram
Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data portaalcompone- nt Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid Constraint Integriteit De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. (Constraint) Digitoegankelijk Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Systeem voor realisatie van de gemeentelijke website. Het gemeentelijke website systeem ondersteunt het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gepubliceerde informatie uit andere informatiesystemen, zoals een geo- of e-formulieren systeem in de website. (ApplicationComponent) (GEMMA 1) Gemeentelijke website RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship publicatie van publieke gestructureerde content AssociationRelationship was / wordt Deze svg is op 26-11-2018 03:54:00 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-11-2018 03:54:00 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Open-data-portaalcomponent
Definitie  : Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.
Toelichting  : De component kan open data uit meerdere bronnen inwinnen, catalogiseren en ontsluiten naar geïnteresseerde afnemers.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : c48436af-1f4e-433c-a748-19b2bd28ac0b
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):

Ontvangt gegevens van (1):

Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert verplichte standaarden (2):

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: