LV02 Publiceren overheidsinformatie view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > LV02 Publiceren overheidsinformatie view
LV02 Publiceren overheidsinformatie view
Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (BusinessService) Geconsolideerde teksten digitaal ter beschikking te stellen Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (ApplicationService) Invoeren decentrale regelgeving In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. (ApplicationComponent) Overheid.nl BusinessService De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden ApplicationService Publiceren decentrale regelgeving De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data-portaalcomponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. (ApplicationComponent) DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties ApplicationComponent GVOP - Gemeenschappelijke voorziening Officiële Publicaties ApplicationService Registreren overheids producten en diensten Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (ApplicationComponent) Samenwerkende Catalogi verwijsregister De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (Constraint) Samenwerkende Catalogi Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscompo- nent ApplicationService Publiceren overheids producten en diensten RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Deze svg is op 18-05-2020 00:21:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 00:21:39 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
GEMMA subtype
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
BBN
   
   
BIV score BBN
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view LV02 Publiceren overheidsinformatie view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-c6a71ebe-ebe2-4dd3-a835-7d68169f17bc
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : LV02 Publiceren overheidsinformatie view
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : c6a71ebe-ebe2-4dd3-a835-7d68169f17bc
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
Viewtype  : Context
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : c6a71ebe-ebe2-4dd3-a835-7d68169f17bc
Object ID_nl  : c6a71ebe-ebe2-4dd3-a835-7d68169f17bc
Elementen  : 
Relaties  :