OWMS

Contextdiagram
De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompo- nent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (ApplicationService) Invoeren decentrale regelgeving Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Constraint OWMS 4.0 ApplicationService Publiceren decentrale regelgeving Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 01-10-2023 14:13:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 14:13:52 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
ArchiMate_Constraint.png
Documentation   :  De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:
  • eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven;
  • lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben;
  • syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Beheerder   :  Werkmaatschappij-KOOP
Afkorting   :  OWMS
URL   :  https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/owms
Object ID   :  bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  owms
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:27.