OWMS

Contextdiagram
De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. (Constraint) OWMS Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompo- nent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Constraint OWMS 4.0 ApplicationService Publiceren decentrale regelgeving Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (ApplicationService) Invoeren decentrale regelgeving RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 15-02-2024 17:03:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-02-2024 17:03:19 CET
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     OWMS
Definitie     De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet.
Toelichting     De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     Werkmaatschappij-KOOP
Afkorting     OWMS
URL     https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/owms
Object ID     bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Toelichting     De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:
Object ID     bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153,bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     owms
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 14:17.