Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Producten-en-dienstencataloguscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Producten-en-dienstencataloguscomponent
Contextdiagram
Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalogu- scomponent StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2). (Constraint) StUF ZTC GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationFunction) Publiceren gemeentelijke producten en diensten De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (Constraint) Samenwerkend- e Catalogi RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 13-09-2021 15:57:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-09-2021 15:57:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Producten-en-dienstencataloguscomponent
Definitie  : Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.
Toelichting  : De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Object ID_nl  : 3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Original ID  : id-3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Semanticsearch  : producten-en-dienstencataloguscomponent
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):

Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...