Tijdregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Tijdregistratiecomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Tijdregistratiecomponent
Definitie  : Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 152df797-5e65-43d9-b993-68468dfb4f42
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 152df797-5e65-43d9-b993-68468dfb4f42
Object ID_nl  : 152df797-5e65-43d9-b993-68468dfb4f42
Original ID  : id-152df797-5e65-43d9-b993-68468dfb4f42
Semanticsearch  : tijdregistratiecomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 17:58.