Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Politieke data-analyse component

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Politieke data-analyse component
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Politieke data-analyse component
Definitie  : Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Toelichting  : Bijv. het inzicht geven in stemgedrag van de raad of individuele raadsleden op basis raadsvergaderinggegevens.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 96b10611-f296-4817-bbb5-01dfa0b28d4f
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 96b10611-f296-4817-bbb5-01dfa0b28d4f
Object ID_nl  : 96b10611-f296-4817-bbb5-01dfa0b28d4f
Original ID  : id-96b10611-f296-4817-bbb5-01dfa0b28d4f
Semanticsearch  : politieke data-analyse component
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: