Veiligheidsmanagementcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Veiligheidsmanagementcomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Veiligheidsmanagementcomponent
Definitie  : Component voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 35e8e8a7-c4ae-4d32-9f09-3c2da733432b
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 35e8e8a7-c4ae-4d32-9f09-3c2da733432b
Object ID_nl  : 35e8e8a7-c4ae-4d32-9f09-3c2da733432b
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: