Verkiezingencomponent

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenco- mponent Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreati- eservices Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Constraint Integriteit Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van verkiezingen Constraint Vertrouwelijkhe- id Constraint Beschikbaarheid RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Hoog AssignmentRelationship RealizationRelationship Laag behalve voor verkiezingen (RealizationRelationship) Laag Deze svg is op 17-05-2019 10:00:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-05-2019 10:00:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Verkiezingencomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):


BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: