Verkiezingencomponent

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG API voor het zoeken en raadplegen van BRP landelijke tabellen. Landelijke Tabellen BRP zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de Basisregistratie Personen (BRP). (ApplicationInterface) BRP Tabellen bevragen API Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Applicatieservice voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationService) Ondersteunen van verkiezingen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 22-04-2023 20:33:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 20:33:10 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Verkiezingencomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.
BBN  : BBN 1 en RA voor Integriteit
BIV score BBN  : 231
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 3
Integriteit (belangrijkste reden)  : 3 : Zware maatschappelijke schade;
Object ID  : 7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Object ID  : 7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Object ID_nl  : 7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Original ID  : id-7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Semanticsearch  : verkiezingencomponent
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:26.