Verkiezingencomponent

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices API voor het zoeken en raadplegen van BRP landelijke tabellen. Landelijke Tabellen BRP zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de Basisregistratie Personen (BRP). (ApplicationInterface) BRP Tabellen bevragen API Applicatieservice voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationService) Ondersteunen van verkiezingen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 15-04-2024 13:48:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 13:48:31 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Verkiezingencomponent
Definitie     Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1 en risicoanalyse voor Integriteit
BIV score BBN     231
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     3
Integriteit     3 : Zware maatschappelijke schade.
Object ID     7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID     7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Object ID_nl     7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc,7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Original ID     id-7b27736a-da81-47ce-90fc-c768876129bc
Semanticsearch     verkiezingencomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:37.