Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Contextdiagram
Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Berichtenuitwisseling tussen gemeenten en werkgeversinstrumentengids (ApplicationInterface) Gegevensuitw- isseling werkgeversins- trumenten StUF Kinderopvang is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het regulier verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een registratie van de doelgroepouders, de gegevens worden verzameld door het Inlichtingenbureau en doorgestuurd naar de Belastingdienst in opdracht van SZW. (Constraint) StUF Kinderopvang StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Berichtenuitwisseling tussen gemeenten en werkzoekendeninstrumentengids (ApplicationInterface) Gegevensuitw- isseling werkzoekende- ninstrumenten Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Applicatieservice voor het beheren van arbeidsbemiddeling (ApplicationService) Beheren van arbeidsbemid- deling ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 16:48:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 16:48:18 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Documentation   :  Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.
Toelichting   :  De component ondersteunt het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de participatiewet (bijv. intake, bemiddeling, training).
GEMMA status   :  In gebruik
BBN   :  BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN   :  122
Beschikbaarheid   :  1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)   :  1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Toelichting   :  De component ondersteunt het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de participatiewet (bijv. intake, bemiddeling, training).
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Referentiecomponent
Integriteit   :  2
Integriteit (belangrijkste reden)   :  2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Object ID   :  e109cb7f-11a0-41f7-a157-27113519ae25
Vertrouwelijkheid   :  2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)   :  2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers; significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID_nl   :  e109cb7f-11a0-41f7-a157-27113519ae25
Original ID   :  id-e109cb7f-11a0-41f7-a157-27113519ae25
Semanticsearch   :  reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Relaties
Specialiseert (1):


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:36.